برای عمو پورنگ کودکی هایم

 

   

 

به نام خدا

شاد بودن هنر است، شاد کردن هنری والاتر

لیک هرگز نپسندیم به خویش،

که چو یک شکلکِ بی جان شب و روز

بی خبر از همه خندان باشیم!

بی غمی عیب بزرگیست که دور از ما باد…

شاد بودن هنر است 

گر به شادی تو دلهای دگر باشد شاد !

 

 

از مهم ترین کارهایی که به عنوان یک آدم بزرگ می توانید انجام دهید

 

اینست که گهگاه به شادمانی دوران کودکی برگردید.

 

 

 

 

انسانهای بزرگ دو دل دارند 

دلی که درد میگشد وپنهان است 

ودلی که میخندد واشکار است 

"پروفسور محمود حسابی "

|چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393| |ارزو مقدم |

Sky Theme