برای عموپورنگ کودکی هایم

به نام خدا

اغلب افراد برچسب هایی روی سپر خودرو 

می چسبانند که رویش نوشته امروز اولین روز از بقیه ی زندگی من است ..

من ترجیح مید هم این گونه فکر کنم "امروز آخرین روز از زندگی من است ومیخواهم طوری زندگی کنم 

که انگار هیچ فرصت دیگری ندارم "....

 

 

|یکشنبه بیست و سوم آذر 1393| |ارزو |

به نام خدا 

خدایا صدایی هق هق منو میشنوی

از همون گلویی میاد که میگفتی از رگش به من نزدیکتری .....

 

سلام خدا یی بزرگ مدتی که خیلی افسرده وناراحتم خدایی عزیزم 

واقعا حال خوشی  ندارم تو این مدت 

به خاطر یه خبر واقعا چه حال بدی شدم من 

اصلا ارزش اینو نداشت که خودم رو نارا حت کنم خدایا تو که میدونی من بجز تو کسی ندارم 

نمیدونم چرا این عمو عوض شده برام نمیدونم خیلی بی روح شد ه برام شاید من حس نمیکنم 

اخهه خدایا من اگر به درگاه تو گریه میکردم تا الان من وبخشیده بودی چون تو خیلی مهربونی 

اما این عمو منو نمیخواد ببخشه منو از بلک در بیاره :(

نمیدونم چرا باید انقدر ناار حتی بگشم مگه تو نیستی کنارم خدایا 

خدایی عزیزم من خیلی تنها هستم اما تو این مدت که به حکمت تو خیلی پی بردم 

هر گا ه خواستی بهم دادی هر گاه صلاح من نبود بهم ندادی ....

اما من خیلی اصرار بی جا کردم ازت میدونم تو بهترین یاوری هستی که با ما هستی 

به راستی که راست میگن آدمها مالک زندگی خودشون هستن نباید برای کسی تصمیم گرفت فقط برای خودمون باید تصمیم بگیریم 

از امروز حس کردم خیلی از وابستگیم به عمو کمتر شده خدایا شکرت 

خدایا هر گز نمیگویم دست مرا بگیر عمریست گرفته ای رهایش مکن .....

 

|سه شنبه یازدهم آذر 1393| |ارزو

به نام خدا 

سلام میخواستم برم اما فکر کردم چر اباید برم خب مینویسم 

بله مینویسم 

اینجارو دوست دارم وبلاگم رو میگم چون که دوستش دارم حتی اگر اتفاقی هم بیفته دلم میخواد بنویسم 

نه برای عمو بلکه برای کودکیم بلکه برای خود م برای کسانی که اینجا میان 

بله 

واقعیت هم همین طوره :) 

بله دیگه بلخره من اومدم تا بازهم بنویسم 

یه جمله ای شنیدم که میگه :از زندگیت لذت ببر حتی اگر بارزشمند ترین چیزهایی زندگیت رو از دست بدی :)

خدایا تو که با منی ازت ممنونم خدایی خوبم 

|دوشنبه دهم آذر 1393| |ارزو

Sky Theme